flere
  • Information
  • Zoneterapiskolen Logos
   Frederiksgade 79, 1 sal
   8000 Århus C
   tlf. 87 46 45 25
   e-mail: logos@foaarhus.dk

   Administrationsadresse:
   Frederiksgade 78C
   8000 Århus C
  • Janni A

Anatomi/fysiologi

Modul 1 Anatomi & Fysiologi

Læren om kroppens opbygning og funktion. Det er et spændende fag som giver dig indblik i
kroppens indre unikke funktion og struktur. Gennem undervisningen vil du blandt andet få et
indblik i og viden om DNA er, celledeling, blodtrykket og hormonernes betydning for vores krop.

Pensum er stort set på niveau med sygeplejerske-uddannelsen, og omfatter bl.a. cellelære,
vævslære, nervesystemet, kredsløbet, muskellære, knoglesystemet og de indre organers funktioner.

Der kræves ingen forudgående viden.

Modul 2 Sygdomslære, 100 timer

Sygdomslære (tidl. Patologi) og farmakologi (læren om medikamenter) er et fag,
hvor formålet er at få viden om, og opfattelse af forskellige og de mest almindelige
sygdomme og deres årsager, symptomer, komplikationer og evt. behandling.

Grundfaget giver en gennemgang fra lægelig synsvinkel omkring sygdomme og lidt
farmakologi. Der undervises i de mest kendte almindelige sygdomme, sådan at
kendskabet giver tryghed for klienten og terapeuten.