flere
  • Information
  • Zoneterapiskolen Logos
   Frederiksgade 79, 1 sal
   8000 Århus C
   tlf. 87 46 45 25
   e-mail: logos@foaarhus.dk

   Administrationsadresse:
   Frederiksgade 78C
   8000 Århus C
  • Janni A

Artikler

Hent artiklen Zoneterapi -  En terapiform i fremmarch af Leila Eriksen

Hent artikel vedrørende zonetrapi fra Statens institut for Folkesundhed (SIF)


KOSTTILSKUD OG TALMAGI

Baggrundsinfo om den aktuelle kritik af visse vitaminer

I 2007 fik en gruppe forskere med kosttilskudsmodstanderen Christian Gluud
i teten udgivet en opsummering af i alt 68 videnskabelige studier med
selen, vitamin C, E, A, og betacaroten. Formålet med dette review var at
undersøge dødelighed forårsaget af disse tilskud.

Udvælgelsen af disse 68 studier var dog problematisk, idet meget få af
studierne var designet til at vurdere dødelighed, hvilket ville kræve
store og lange studier af mindst 5 års varighed og med inddragelse af
mindst 3-5.000 personer. I små eller kortvarige studier vil selv ganske få
(eventuelt tilfældige) dødsfald få en markant betydning for
forsøgsresultatet.
Udgangspunktet for denne gennemgang af vitaminer og mineraler er altså i
sig selv usikkert, og grundet dets ringe kvalitet burde det ikke være
publiceret.
Kritik af forsøgsopstilling Den anvendte statistik er den samme som
forskerne benyttede, da de analyserede for cancer i tilsvarende studier
(Bjelakovic, 2004). Den blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift
the Lancet. I samme tidsskrift blev der skrevet en kommentar af to
forskere: David Forman og Douglas Altman, der fremhævede, at der var
problemer med validiteten af Gluuds og medarbejderes resultater. De
skriver direkte, at hvis der var blevet anvendt en mere passende
analysemetode, ville forsøgsresultatet ikke have været statistisk sikkert.
At resultatet blev negativt skyldes alene en enkelt undersøgelse hvoraf
rygere, ex-rygere og asbest-udsatte arbejdere fik (syntetisk)
betacaroten.
De andre anvendte undersøgelser viser ikke tegn på nogen overdødelighed.
Den statistiske metode er altså problematisk, og i stedet for at blive
anvendt på mavecancer-risiko anvendes den i stedet på dødelighed. Man kan
undre sig over, at de kunne få det udgivet igen, men det ser i det mindste
ud som om, at tidsskriftet the Lancet sagde nej i 2007.
Positive undersøgelser fravælges Samlet set var resultatet, at der IKKE
var nogen effekt på dødelighed - hverken negativ eller positiv. Det
negative kommer først til udtryk, når forskerne fravælger de studier, som
de ikke synes er gode. Dette er jo en mærkelig ting at gøre, da de én gang
har udvalgt 68 artikler ud fra udstukne kriterier, men da det i første
omgang ikke giver det ønskede resultat, fravælger de altså nogle flere,
der tilfældigvis også er de undersøgelser, der viser en gavnlig effekt af
kosttilskud.

På denne måde ender forskerne op med en let forøget dødelighed (5%), der
kun lige er statistisk sikker. Dette på basis fortrinsvis af de gamle
betacaroten-studier: Med andre ord: Intet nyt.

Havde forfatterne i stedet fravalgt de studier der faldt negativt ud for
kosttilskud, var resultatet blevet en NEDSAT dødelighed. Blandt de
fravalgte studier finder man nogle af de mest velkontrollerede og største
undersøgelser med antioxidanter (mm), som har vist en gavnlig effekt på
helbredet: -GISSI studiet (Lancet 1999) -Linxian studiet (J Natl Canc Inst
1993)

Pressen glemmer nok også lige at nævne, at man fandt en statistisk sikker
nedsat dødelighed i de selen-undersøgelser af bedst kvalitet.
Som konklusion kan man sige, at dette er en glimrende opgørelse over nogle
af de bedste antioxidantundersøgelser - nemlig de fravalgte.

Den nye undersøgelse I den nye opgørelse over antioxidantundersøgelser og
dødelighed udgivet her i 2012 opstiller Gluud og medarbejdere kriterierne
for udvælgelse. Ud af i alt 15.545 undersøgelser udvælger de i første
omgang 615 undersøgelser. Ud af disse finder de i alt 78 undersøgelser som
opfylder deres kriterier for udvælgelse. Det drejer sig om de 68 tidligere
anvendte undersøgelser fra 2007 plus 10 nye som de mener er de "bedste".

En analyse af relativ risiko af disse undersøgelser viser imidlertid ikke
nogen signifikant overdødelighed. Der er altså ikke noget problem med
antioxidanter som udgangspunkt, før forskerne begynder at opstille flere
nye søgekriterier.

Duer ikke - væk Men det gør de altså. Herefter fravælger de yderligere 22
studier, hvorefter de når ned på 56 af de 78, som de nu (!) mener er de
"bedste". Nu bliver den relative risiko lige akkurat statistisk sikker
(når kun med nød og næppe over den accepterede signifikans-grænse) med 4%.
Det er dog kun betacaroten (fortrinsvis grundet de gamle
betacaroten/rygere undersøgelser) og E-vitamin (fortrinsvis grundet den
undersøgelse med alvorligt hjertesyge der fik meget høj dosis over 900 -
1200 IU/dag), der er statistisk sikkert. For de andre individuelle
antioxidanter var der ikke noget problem - selen nedsætter faktisk
risikoen, men resultatet er ikke statistisk sikkert.

Det er derfor i høj grad et manipuleret virkelighedsbillede, som Gluud og
medarbejdere opstiller, og om man tror på deres resultat afhænger af om
man kan acceptere deres udvælgelsesmetoder, hvor de i virkeligheden
statistisk kan blive ved at opstille nye modeller, indtil de finder det
resultat, de gerne vil have. Det er det, man i lægemiddelindustrien kalder
"statistisk massage". De er tidligere kritiseret offentligt for metoden
ved opgørelse af cancer-undersøgelser.

HVIS man vælger at have tillid til disse forskere, er problemstillingen
altså kun aktuel for storrygere der spiser betacaroten i store doser, samt
meget syge mennesker som får meget store lægemiddeldoser E-vitamin - men
det skriver de nok ikke meget om i dagspressen.


Ref. Bjelakovic G, Gluud C, et al. Antioxidant supplements for prevention
of mortality in healthy participants and patients with various diseases
(Review) The Cochrane Library 2012, Issue 3.

Vitalrådets nyhedstjeneste 28. marts 2012


Yderligere oplysninger:
Vitalrådet - www.vitalraadet.dk (Link: http://www.vitalraadet.dk/ ) Lyngby
Hovedgade 37