flere
  • Information
  • Zoneterapiskolen Logos
   Frederiksgade 79, 1 sal
   8000 Århus C
   tlf. 87 46 45 25
   e-mail: logos@foaarhus.dk

   Administrationsadresse:
   Frederiksgade 78C
   8000 Århus C
  • Janni A

Zoneterapeut

Uddannelsen starter med en introduktions weekend.

Her orienterer vi om fag du skal undervises i under uddannelsen, vi skal prøve at give og modtage håndzoneterapi og fodzoneterapi.

Derefter er du klar til at starte på uddannelsen som tager 2½ år med følgende moduler:

 • Praktisk og teoretisk zoneterapi
 • Meridianlæren og forståelse for TCM
 • Kostlære
 • Psykologi
 • Førstehjælp
 • Sportskadezoneterapi
 • Øreakupunktur
 • Regnskab og markedsføring
 • Patientbehandlinger på skolen

Zoneterapi

Der findes over 250 reflekspunkter under og oven på fødderne som er zoneterapeutens redskab. De punkter er sat i systemer for bedre at kunne indlære. Systembehandlinger sætter rammer om en behandling. Den skal være med til at hjælpe dig i indlæringen af zoner og teknikker, samt skaber et naturligt bindeled mellem anatomi/fysiologi og zoneterapien. Både almenbehandling, behandling af sportsskader og erhverszoneterapi indgåri faget. Undervisningen vil være en kombination af teori og praksis.

Meridianlæren

Meridianlæren er grundpillen i den kinesiske forståelse af mennesket af, samt i udviklingen af sygdom. Vi har tolv hovedmeridianer, hvis formål det er at nære og opretholdende energi rundt i kroppen. Denne energi kan komme i ubalance, hvilket kan føre til udviklingen af symptomer. Disse meridianer skal indlæres paratviden. Traditionel Kinesisk Medicin er en forståelsesmodel, der rækker meget længere end den vestlige. Det er i denne viden, grundbegrebet balance virkelig får betydning. Det er her, du føres mod den egentlige forståelse for, samt udøvelse af zoneterapien, sådan som den vægtes på denne skole.
 

Undervisning

Psykologi

2 weekender der udgør den mængde psykologi, der kræves for at blive RAB-godkendt- og for at forstå dig selv og dine klienter meget bedre! Vi gennemgår Kjeld Bruun-Jensens "Sundhedspsykologi på en anden måde". Undervisningen vil blive vægtet på diskussioner, erfaringer, eksempler, workshops og ikke så meget tavleundervisning. Sundhedspsykologi er superspændende og sjovt samt giver dig redskaber til at invitere til en dybere og meget mere afdækkende dialog med dine klienter, venner og familie!

Markedsføring og Regnskab

Relevant lovgivning for zonetrapeuter, herunder reklame. Om hvordan man profilerer sig som behandler for at optimere sine jobmuligheder. Relevant undervisning i bogføring samt årsregnskab for terapeuter.

Kost- og Ernæringslære

Mad skal være din medicin og medicin skal være din mad (Hipokrates). Lær at understøtte klienten via kosten til en bedre balance og velvære. Supplerende kost er støttende og givende i bl.a. kombination med zoneterapibehandlinger og andre behandlingsformer. Udover almen undervisning i kost og ernæring, vil du også lære om vitaminer og minerale.
Førstehjælp med hjertemassage (12 timer).
Det ansvarlige i at være zoneterapeut, gør at førstehjælp selvfølgelig er en naturlig del af uddannelsen, så du kan være rustet til at kunne yde førstehjælp på klinikken og ude i samfundet. Faget er kompetencegivendei erhvervslivet.

Øreakupunktur

Du lærer du at anvende 'ørefrø' og traditionelle nåle. Du lærer stikteknik, punktfinding og får en super behandlingsform sammen med zoneterapien. Øreakupunkturen er simpel at forstå, samt let og ufarlig at udføre.

Patienbehandling på skolen

Under uddannelsesforløbet skal du give behandlinger til klienter, sådan at indlæring og øvelse giver dig mulighed for faglig feedback. Øvelse giver også rutine og derigennem tryghed og seriøsitet for både klient og behandler.Zoneterapiuddannelsen afsluttes med en skriftlig og en mundtig eksamen.

Zoneterapiuddannelsen afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen.